Anasayfa

Emine Bulut’un ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’ çığlıklarıyla 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilmesi aklı ve vicdanı olan herkesi yasa boğmuştur. Emine Bulut gibi pek çok kadın her gün boşanmak, ayrılmak istediği, eski kocaları, partnerleri tarafından ölüm tehdidi alıyor ya da öldürülüyor. Kadınların şiddet beyanlarını sorgulayan, evlilik ve boşanmayla elde ettiği yasal haklarının ellerinden alınmasına yönelik söylem ve düzenlemeler kadınların “temel insan hakkı” olan yaşam hakkını yok ediyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile üstün olduğu safsatasıyla yetiştirilen erkekler, töre ve namus denince kadından başlayan iki yüzlü yaklaşımlar, kadına şiddeti özendiren ve normalleştiren medya ve hukukun vicdanları yaralayan yorumları, sağlık insan gücünün temel unsurları olarak bizleri derinden üzmektedir.
Devamını okumak için tıklayınız...

5. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ

6-8 Aralık 2019
Xanadu Resort Hotel/ANTALYA

http://www.thbk2019.org/


HEMŞİRELER SORUYOR

SESİMİZİ DUYUYOR MUSUNUZ !!!!

Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini korumaya, geliştirmeye ve hastalık halinde iyileştirmeye yönelik bakımı kapsar.

Ülkemizde sağlık hizmeti sunan ekibin içinde yaklaşık 170 bin kişi ile en büyük çoğunluğu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelik mesleğini icra etmek üzere 132 Hemşirelik Fakülte/Bölümünde, 934 öğretim elemanı ile hemşire yetiştirilmekte ve bu okullarda halen 66.944 hemşirelik öğrencisi öğrenim görmektedir. Ayrıca 100 bine yakın meslektaşımız da eğitimini aldığı mesleğini icra edebilmek için atama beklemektedir.

Hemşirelik, Hemşirelik Kanunu ve buna bağlı çıkarılan Hemşirelik Yönetmeliği ile düzenlenen ve mesleğin tanımı, meslek mensuplarının görev, yetki ve sorumlulukları bu mevzuat ile güvence altına alınan bir meslektir. Yaklaşık 100 bin hemşire atama beklerken, hemşirelik diplomasına sahip olmayan diğer sağlık çalışanlarının (Ameliyathane Teknikerleri, Diyaliz Teknikerleri, Acil Tıp Teknikerleri vb.), hemşire açığının olduğu iddia edilerek ve bu meslek gruplarında istihdam sorunu yaşanması gerekçeleri ile hemşirelik mesleğini icra etmelerine yönelik girişimlerde ve taleplerde bulunulmaktadır. Bu girişim ve taleplerin karşılık bulması ve hemşirelik eğitimi almamış kişilere bu mesleği sunma olanağı verilmesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyecek, hemşirelik mesleği, birey ve toplum sağlığı yönünden telafisi olanaksız zararlar doğabilecektir. Nitekim geçmiş bir takım örneklerde, yetkisiz kişilerin hemşire olarak istihdamının sağlık hizmetlerinin sunumunda karışıklığa yol açma, halkın hemşireler tarafından verilmesi gereken nitelikli bakımı almasına engel olma ve hasta güvenliğini riske atma gibi ciddi sonuçlar doğurduğu tecrübe edilmiştir.
Yazının devamını okumak için tıklayınız...

KAMUOYUNA DUYURU !

DİYALİZDE HEMŞİRE ŞART

Hemşirelik, tüm ortamlarda her yaştan bireyin, ailenin, grubun ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik özerkliğe ve işbirliğe dayalı bakımı kapsar. Hemşirelerin “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “iş birliği yapma”, “iletişimi sağlama” “savunuculuk” ve “sağlık politikasını şekillendirme” de önemli rolleri bulunmaktadır.
Yazının devamını okumak için tıklayınız...

11. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi 
01-02.03.2019

ANTALYA
http://www.thd.org.tr/etkinlikler/3/kongre-ve-kurslar/524/11-ulusal-kemik-iligi-transplantasyonu-ve-hucresel-tedaviler-kongresi


45th Annual Meeting of the EBMT
Mar 24 - Mar 27 2019 
Frankfurt/GERMANY
https://www.ebmt.org/annual-meeting

4. Ulusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi
04-06.04.2019
http://kidkongre.org/

6. Hematolojik Onkoloji Kongresi
18-22 Eylül 2019
www.hod.org.tr

45. Ulusal Hematoloji Kongresi

30.10.2019-02.11.2019
ANTALYA
http://www.thd.org.tr/etkinlikler/3/kongre-ve-kurslar/522/45-ulusal-hematoloji-kongresi
                        
14. Ulusal Aferez Kongresi
http://aferezkongre.org/     


DUYURU
Sitemize Türkçe ve İngilizce bir çok sunum yüklenmiştir. Sitemize ÜCRETSİZ üye olarak sunumlardan yararlanabilirsiniz.

 Kemik İliği Transplantasyon ünitelerinde çalışmakta olan veya bu alanda yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyen meslektaşlarımız için aşağıdaki web adreslerini önerebiliriz.

www.ebmt.org/slidebank

www.cochrane.org/training

DUYURU
Merkezinize özel hazırlanmış tanıtım fimlerini ve merkez tanıtım resimlerinizi sitemizden yayınlayabiliriz. İrtibat için: fatos_varol@hotmail.com

DUYURU
Her hafta vereceğimiz link üzerinden Kan ve Kemik iliği Nakli alanındaki son literatür çalışmaları hakkında ingilizce videolarla bilgi sahibi olabilirsiniz.....

http://www.fredhutch.org/en/labs/clinical/projects/gvhd.html

http://clinical-hematology.org/webinars/video-library/


Takvim
Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
27° 32° 14°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret76578
EBMT
JACIE
GENKÖK
Hematoloji Uzmanlık Derneği Hasta El Kitabı